POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
6. srpanj 2018. -

Foto: Ilustracija

Broj: 511-19-18/2-7727 /2018.

Zagreb, 06. 07. 2018.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (“Narodne novine”, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine”, br. 78/2017) te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (“Narodne novine” br. 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijska uprava zagrebačka raspisuje    

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

 

1. I POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

2. II POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

3. IV POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

4. VII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

5. VIII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

6. POLICIJSKA POSTAJA SESVETE

    upravni savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ili humanističkih znanosti,

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

7. POLICIJSKA POSTAJA SESVETE

    upravni referent – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

8. POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

9. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO

    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

10. POLICIJSKA POSTAJA SVETI IVAN ZELINA

      administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

11. POLICIJSKA POSTAJA SVETI IVAN ZELINA 

      upravni referent – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

12. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC 

      upravni referent – 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

13. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC

     administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

  

14. II POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB

      računovodstveni referent - blagajnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

15. SLUŽBA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

      Odjel za opće i posebne kriminalističke evidencije 

      stručni referent za prekršajne evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

16. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

      Odjel za prijavništvo i osobne isprave

       viši upravni referent – šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne isprave – 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, područje društvenih znanosti

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

17. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

      Odjel za prijavništvo i osobne isprave

       upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 6 izvršitelja

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

18. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

      Odjel za poslove oružja

       viši upravni referent za poslove oružja – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, područje društvenih ili tehničkih znanosti

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

19. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

      Odjel za poslove oružja

       upravni referent za poslove oružja – 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

20. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA

       Odjel za statusna pitanja stranaca

       samostalni upravni referent za strance – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ili prirodnih znanosti,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

21. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA

       Odjel za statusna pitanja stranaca

       viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, područje društvenih znanosti

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

  

22. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA

       administrativni tajnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

  

23. INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA,

      Inspekcija zaštite od požara

      inspektor za zaštitu od požara– 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje prirodnih, društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

24. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

       Odjel pravnih poslova

       stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, magistar prava

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

  

25. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 

       Odjel za ljudske potencijale

       stručni referent za kadrovske poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

26. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

      Odjel uslužnih poslova

      stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

27. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

      Odjel uslužnih poslova

      računovodstveni referent - blagajnik – 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

28. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

      Odjel financijskih poslova

      računovodstveni referent – knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

29. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

      Odjel ekonomata

      ekonom – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

  

30. SLUŽBA ZA TEHNIKU

       Odjel za informatiku i komunikacije

       viši policijski tehničar za radiokomunikacije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, područje prirodnih ili tehničkih znanosti

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

31. SLUŽBA ZA TEHNIKU

       Odjel za informatiku i komunikacije

       policijski tehničar za radiokomunikacije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

32. SLUŽBA ZA TEHNIKU

       Odjel za informatiku i komunikacije

       stručni referent - evidentičar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

33. SLUŽBA ZA TEHNIKU

       Odjel prometne i policijske tehnike

       policijski tehničar - autoelektričar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti punoljetne osobe obaju spolova.

Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca. 

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). 

Na testiranje se upućuju svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete. 

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr. objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr  objavit će se opis  poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem,  sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime,  adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  www.zagrebacka.policija.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

             1. životopis,

             2. diplomu odnosno svjedodžbu za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema,

3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i  vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

            5. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit

            6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48. fZakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i  dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Petrinjska 30,

s naznakom “za javni natječaj”.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr. 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

                                                                                                                                                                                                         POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

 

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU  

 

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017)

 

 I POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

 administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

II POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

IV POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

VII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

 administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

VIII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB

 administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

POLICIJSKA POSTAJA SVETI IVAN ZELINA

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

 

POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj 

Vodi urudžbeni zapisnik i druge evidencije u okviru policijske postaje (jedinice); unosi podatke u sustav AOP-a.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Prekršajni zakon (Narodne novine broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 7/09)

3. Pravilnik o tajnosti službenih podataka MUP-a (Narodne novine broj: 107/12) 

  

POLICIJSKA POSTAJA SESVETE

upravni savjetnik – 1 izvršitelj

Upravlja, organizira, kontrolira i stručno usmjerava službenike na upravnim poslovima, vodi upravni postupak i donosi odluke, te odgovara za pravodoban i zakonit rad.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91, 70/91, 28/92,113/93, 04/94, 130/11 i 110/15)

3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)

4. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine broj: 77/99, 133/02, 48/05,  74/09, 154/14 i 82/15)

6. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)

7. Zakon o oružju (Narodne novine broj: 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)

8. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11,  80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17 – SAMO GLAVA IX. VOZAČI)

 

POLICIJSKA POSTAJA SESVETE

upravni referent – 1 izvršitelj

 

POLICIJSKA POSTAJA SVETI IVAN ZELINA 

upravni referent – 1 izvršitelj

 

POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC 

upravni referent – 2 izvršitelja

Provodi upravni postupak vezano uz rješavanje statusnih pitanja stranaca; stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prebivališta i boravišta, te dodjele matičnog broja građana; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; registracije vozila; izdavanja vozačkih dozvola; poslove vezane za držanje i nošenje oružja; vodi propisane evidencije.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 04/94, 130/11 i 110/15)

3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)

4. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine broj: 77/99, 133/02, 48/05,  74/09, 154/14 i 82/15)

6. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)

7. Zakon o oružju (Narodne novine broj: 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)

8. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11,  80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17 – SAMO GLAVA IX. VOZAČI)

 

II POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB

računovodstveni referent - blagajnik – 1 izvršitelj

 

SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

Odjel uslužnih poslova

računovodstveni referent - blagajnik – 2 izvršitelja

Obavlja sve uplate i isplate na temelju naloga likvidatora; dnevno zaključuje blagajnu; sačinjava blagajničko izvješće; obračunava putne naloge, isplate raznih naknada i drugo; obvezno polaže gotovinu na žiro račun.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o proračunu ( Narodne novine broj: 87/08, 136/12, 15/15)

2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  (Narodne novine broj: 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)

3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( Narodne novine broj: 124/14,  115/15, 87/16, 3/18)

4. Zakon o računovodstvu  ( Narodne novine broj: 78/15,134/15,120/16)

5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj: 121/14)

  

SLUŽBA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

Odjel za opće i posebne kriminalističke evidencije 

stručni referent za prekršajne evidencije – 1 izvršitelj

Obrađuje prekršajne spise i evidentira određene kategorije narušitelja javnog reda i mira uvodeći ih u odgovarajuću evidenciju, daje podatke iz prekršajne evidencije ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne uprave koji to zatraže, vodi kaznenu evidenciju o osobama osuđenim za kaznena djela.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Prekršajni zakon (Narodne novine broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 7/09)

3. Pravilnik o tajnosti službenih podataka MUP-a (Narodne novine broj: 107/12)  

 

SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

viši upravni referent – šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne isprave – 2 izvršitelja

Rukovodi radom u smjeni na poslovima prijavništva i osobnih iskaznica, vodi upravni postupak, brine o pravodobnom obavljanju poslova, stručno usmjerava službenike te donosi odluke u granicama dobivenih ovlaštenja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)

3. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15)

4. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine broj: 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15)

 

SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

 Odjel za prijavništvo i osobne isprave

 upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 6 izvršitelja

Vodi upravni postupak na poslovima prebivališta, boravišta, MBG, osobnih iskaznica i putovnica.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)

3. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15)

4. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15)

 

SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

Odjel za poslove oružja

viši upravni referent za poslove oružja – 1 izvršitelj

Vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavku oružja, registracije oružja, oduzimanja oružja i streljiva; vodi upravni postupak glede držanja oružja; provodi izvršenje upravnih rješenja; prima stranke; po potrebi se neposredno uključuje u rješavanje složenijih predmeta iz nadležnosti PP iz područja te policijske uprave.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)

2. Zakon o oružju (Narodne novine 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)

 

 SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

 Odjel za poslove oružja

 upravni referent za poslove oružja – 2 izvršitelja

Zaprima zahtjeve u svezi izdavanja oružnih listova za držanje i nošenje oružja; za nabavku i legalizaciju oružja; postupa po zamolbama; vodi propisane evidencije; vodi propisane očevidnike, daje informacije; vodi upravni postupak; odgovara na upite stranaka.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)

2. Zakon o oružju (Narodne novine 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)

 

SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA

 Odjel za statusna pitanja stranaca

 samostalni upravni referent za strance – 1 izvršitelj

Rješava najsloženije predmete po propisima iz područja statusnih pitanja stranaca; predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, vodi upravni postupak.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)

 

SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA

Odjel za statusna pitanja stranaca

viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj

Neposredno obavlja poslove u svezi produženog boravka, trajnog nastanjenja, otkaza boravka, izdavanja viza, izdavanja osobnih i putnih isprava za strance, postupa po zahtjevima azilanata, vodi upravni postupak.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

2. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) 

 

SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA

 administrativni tajnik – 1 izvršitelj

Obavlja administrativno-tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici, zaprimanje i otpremanje pošte, primanje i prosljeđivanje podataka i informacija putem telekomunikacijskog sustava,  primanja i upućivanja stranaka u ustrojstvenoj jedinici. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 7/09)

2. Pravilnik o tajnosti službenih podataka MUP-a (Narodne novine broj: 107/12) 

 

INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA,

Inspekcija zaštite od požara

inspektor za zaštitu od požara– 1 izvršitelj

Po potrebi sudjeluje u kriminalističkoj obradi požara, eksplozija i drugih akcidentalnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor prema Zakonu iz područja zaštite od požara, izdaje odobrenja za građevine za proizvodnju i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete, pregled glavnog projekta, tehnički pregled građevine; vodi upravni postupak i donosi upravni akt.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)

2. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10)

3. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95 i 56/10)

 

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

Odjel pravnih poslova

stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj

Obavlja najsloženije poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova; priprema detaljna očitovanja, izvješća te prijedloge za sporove u kojima sudjeluje Ministarstvo (radno-pravni, naknade štete, izvansudske nagodbe, i dr.);prati donošenje pravnih propisa i njihovo provođenje.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17)

2. Zakon o policiji (Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)   

3. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14)

4. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

 

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 

Odjel za ljudske potencijale

stručni referent za kadrovske poslove – 1 izvršitelj

Prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i obrađuje podatke iz područja radnih odnosa, obavlja poslove pripremanja kadrovske dokumentacije, arhiviranja, vodi obavezne evidencije iz radnih odnosa , formira osobne očevidnike djelatnika te prati i ažurno evidentira podatke iz radnih odnosa, obavlja prijavu-odjavu djelatnika i članova obitelji u vezi zdravstvenog osiguranja i dr.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09),

2. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07,  27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17)

3.  Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/09)

 

SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

Odjel uslužnih poslova

stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj

Organizira i upravlja zaposlenicima Odjela na tekućem održavanju, brine o preventivnom održavanju, potrošnji materijala, primjeni propisa, sigurnosti rada.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10)

2. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj: 71/14, 118/14)

3. Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine broj: 58/10, 20/16)

 

SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

Odjel financijskih poslova

računovodstveni referent – knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara – 1 izvršitelj

Prati i evidentira sve poslovne promjene koje se odnose na osnovna sredstva i sitan inventar u upotrebi od momenta nabave do momenta otpisa ili otuđenja, radi analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara po popisnim mjestima ustrojstvenih jedinica, izrađuje inventurne liste, utvrđuje inventurne razlike, provodi otpis i dr.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o proračunu ( Narodne novine broj: 87/08), 136/12, 15/15)

2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  (Narodne novine broj: 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)

3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( Narodne novine broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)

4. Zakon o računovodstvu  ( Narodne novine broj: 78/15,134/15,120/16)

  

SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

Odjel ekonomata

ekonom – 1 izvršitelj

Organizira i neposredno obavlja nabavu svih roba i usluga za potrebe Policijske uprave.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o javnoj nabavi ( Narodne novine broj: 120/16)

 

SLUŽBA ZA TEHNIKU

Odjel za informatiku i komunikacije

viši policijski tehničar za radiokomunikacije – 1 izvršitelj

Obavlja poslove eksploatacije i održavanja radiokomunikacijskih sustava, sudjeluje kod planiranja istih, odgovoran je za ispravnost svih radiokomunikacijskih uređaja, uspostavlja radiokomunikacijske veze na terenu u svim uvjetima.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj: 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

2. Zakon o telekomunikacijama (Narodne novine broj: 122/03)

3. Stručna literatura: Radiokomunikacije,  Autori: Draško Marin, Mladen Zadro, Vladimir Štancl, Ante Botica,  Izdavač: Kigen, Zagreb 2005

 

SLUŽBA ZA TEHNIKU

Odjel za informatiku i komunikacije

policijski tehničar za radiokomunikacije – 1 izvršitelj

Obavlja ispitivanja i montaže radiokomunikacijskih uređaja, brine o njihovoj ispravnosti i  o ostaloj radiokomunikacijskoj opremi policije i kriminalističke policije, obavlja preventivna ispitivanja, obavlja jednostavnije popravke uređaja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj: 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

2. Zakon o telekomunikacijama (Narodne novine broj: 122/03)

3. Stručna literatura: Radiokomunikacije,  Autori: Draško Marin, Mladen Zadro, Vladimir Štancl, Ante Botica,  Izdavač: Kigen, Zagreb 2005

  

SLUŽBA ZA TEHNIKU

Odjel za informatiku i komunikacije

stručni referent - evidentičar – 1 izvršitelj

Obavlja administrativno-tehničke poslove, vodi financijsko-tehničke poslove vezane za ukupne evidencije, dokumentaciju, ugovore, priređuje izvješća o financijskim pokazateljima troškova.  

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj: 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/09) 

 

SLUŽBA ZA TEHNIKU

Odjel prometne i policijske tehnike

policijski tehničar - autoelektričar – 1 izvršitelj

Obavlja servis i popravak elektrouređaja u motornim vozilima, održava elektrouređaje i instalacije u vozilu, priprema vozilo za godišnji tehnički pregled.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Tehnika motornih vozila / urednik izdanja Vladimir Vadjon: Hrvatska obrtnička komora:   

    Pučko otvoreno učilište, 2004. , CIP- Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb.

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10– Odluka USRH, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH, 92/14 i 64/15, 108/17

3. Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine br.  63/07)

4.  Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine br. 85/16, 24/17)

 

PLAĆA RADNIH MJESTA

 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013,96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015), i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

 

         TESTIRANJE KANDIDATA

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Testiranje kandidata provodi se u jednoj fazi.

Na testiranje se upućuju svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).

 

                                                                                                                                                                                                                                                        POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKAVijesti za aktualni mjesec:


16.11.2018.Pojačani nadzor vozila i vozača za vikend
16.11.2018.DANI TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA 2018.
16.11.2018.Osumnjičen za četiri krađe
16.11.2018.Sažetak prometnih nesreća
16.11.2018.Odigrana nogometna utakmica na Maksimiru
16.11.2018.Sažetak kaznenih djela
16.11.2018.Prometna nesreća u Barčićevoj ulici
16.11.2018.Požar skladišta (nadopuna Informacije od 15. studenoga)
16.11.2018.Razbojništvo na Maksimiru
16.11.2018.Otuđenje i pronalazak osobnog automobila
16.11.2018.Provala u stan
16.11.2018.Razbojništvo u trgovini
16.11.2018.Razbojništvo u Dubravi
15.11.2018.Sažetak prometnih nesreća
15.11.2018.Radovi na cestama i alternativni pravci na području Policijske uprave zagrebačke
15.11.2018.U prometnoj nesreći teško ozlijeđen motociklist
15.11.2018.Požar skladišta
15.11.2018.Sažetak kaznenih djela
15.11.2018.Prijevara
15.11.2018.Provala u kuću


str.: 1 od 6. Ukupno: 114 zapisa.