POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Vijesti > Natječaj za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini

Natječaj za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini

Natječaj za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini
25. travanj 2018. -

 

Foto: Ilustracija

 

  

 

                           

               REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Klasa: 602-03/17-01/1

Urbroj: 511-01-156-18-1

Zagreb, 01. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 85. stavka 2. i 3. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15) i članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) ministar unutarnjih poslova, raspisuje

 

 NATJEČAJ 

za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje 

POLICAJAC/POLICAJKA U 2018./2019. godini

 

I.

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 600 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Program će započeti 10. rujna 2018. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

 • imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
 • nemaju navršenih 28 godina na dan 10. rujna 2018. godine,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke.

 

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/12)

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/15 i 16/18).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvene komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ul. 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/12).

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

 

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u program, sukladno:

 • članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17),
 • članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13) i
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02 i 47/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

 

 III. NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

 

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u program izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti, testova opće informiranosti, stranog jezika (engleski/njemački) i informatičke pismenosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

 Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

 

IV. PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvo unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama, nadležnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“- Tel. 01/24-26 370, 01/24 26 305.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.

Po okončanju postupka, kandidati/kandidatkinje koji su odabrani za upis u program bit će o tome obavješteni putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Kandidati/kandidatkinje odabrani za upis u program bit će pozvani da u primjerenom roku dostave uvjerenje nadležnog suda se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak.

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom „za natječaj“.

 

Kandidati /kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, testovima opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.

 

Rok za podnošenje prijava je od 01. ožujka do 06. srpnja 2018. godine.

  

              M I N I S T A R

                     dr.sc. Davor BožinovićVijesti za aktualni mjesec:


13.12.2018.Akcija pojačanog nadzora vozila i vozača za vikend
13.12.2018.Dovršeno kriminalističko istraživanje- izazivanje požara automobila na Trnju
13.12.2018.Osumnjičeni za prijevaru
13.12.2018.Sažetak prometnih nesreća u posljednja 24 sata
13.12.2018.Sažetak kaznenih djela u posljenja 24 sata
13.12.2018.Požar barake u Susedgradu
13.12.2018.Požar osobnog automobila u Velikoj Gorici
13.12.2018.Nalet vlaka na pješaka
13.12.2018.Požar u Dugom Selu
13.12.2018.Trovanje ugljičnim monoksidom Dugom Selu
13.12.2018.Provala u stan na Medveščaku
13.12.2018.Provala u kuću u Kloštar Ivaniću
12.12.2018.Osumnjičen za krađu
12.12.2018.Dovršeno kriminalističko istraživanje za prijetnju i dovođenje u opasnost sedam osoba u ugostiteljskom objektu na Medveščaku
12.12.2018.Osumnjičen za prijevaru i krivotvorenje službene ili poslovne isprave
12.12.2018.Osumnjičena za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju
12.12.2018.Vozači oprez! U prometnoj nesreći poginula jedna osoba
12.12.2018.Teško ozlijeđen pješak na Jadranskom mostu
12.12.2018.Sažetak prometnih nesreća u posljednja 24 sata
12.12.2018.Eksplozija peći za centralno grijanje


str.: 1 od 7. Ukupno: 139 zapisa.