POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Dokumenti > Prijavništvo i osobne isprave

Prijavništvo i osobne isprave

Lokacija: Zagreb, Petrinjska 30

 

Ljetno radno vrijeme Odjela za prijavništvo i osobne isprave od 12. lipnja 2017. do 29. rujna 2017. je od 7 do 18 sati, odnosno rad sa strankama je od 7 do 17 sati

Informacije: dvorana u prizemlju - šalter 2 - tel. 01/4563 670 (informacije od 8 - 16 sati)

Šalter za osobe s invaliditetom:

- dvorana u prizemlju, šalter 1

 

I. PRIJAVNIŠTVO (Potrebna dokumentacija - pročitajte pod – linkom)

Dvorana u prizemlju – šalteri 10, 11, 12, 13 i 14:

- prijava i odjava prebivališta/boravišta
- promjena adrese, promjena osobnog imena i dr.
- dodjela MBG-a (matični broj građana)
- izdavanje uvjerenja o prebivalištu i dr.

Soba 11 u prizemlju - molbe vezane za adresu stanovanja (telefon: 01/4563 566, 01/4563 572)

Soba 12 u prizemlju - šef smjene (telefon: 01/4563 568)
 

II. OSOBNE ISKAZNICE (Potrebna dokumentacija - pročitajte pod – linkom), telefon: 01/4563 560

Dvorana na I. katu - šalteri 1 - 18
- predaja zahtjeva za izradu osobne iskaznice (redovni, ubrzani, žurni postupak)

- izdavanje osobnih iskaznica

- prijava nestanka osobne iskaznice

Soba 107/I. kat – šef smjene (telefon: 01/4563 560)

Govorni automat s podacima o izrađenim osobnim iskaznicama – 01/4563 602

 

III. PUTNE ISPRAVE (Potrebna dokumentacija - pročitajte pod – linkom)

Dvorana u prizemlju – šalteri 4, 5, 6 i 7:
- predaja zahtjeva za izdavanje putne isprave u redovnom postupku

Šalter 8:
- predaja zahtjeva za izdavanje putne isprave u hitnom postupku

Šalter 3:
- izdavanje izrađenih putnih isprava

Soba 7 (polukat – lijevo) - šef smjene (telefon: 01/4563 593)
- izdavanje suglasnosti za prijenos posmrtnih ostataka u inozemstvo

Govorni automat s podacima o izrađenim putnim ispravama - 01/4563 601

Soba 2 (polukat – lijevo), telefon: 01/4563 591

- prijava javnog okupljanja (sportske, kulturne i dr. aktivnosti na cesti – zatvaranje prometnica)

- izdavanje odobrenja za reproduciranjem glazbe u ugostiteljskim objektima

- prijava nestanka putne isprave